Алл Електра

Политики за поверителност

Кой сме ние ?

Нашият уеб сайт адрес е : www.allelectra.com

Политики за поверителност

Възможно е настройването на браузъра така, че тези бисквитки да не бъдат вече приемани или може да настроите браузъра да приема бисквитки само от определени сайтове.

Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на браузъра.

Достъп до информация

Посетителите, които биха желали да получат достъп до своята информация, за да променят своите данни или, за да прекратят абонамент за получавани комуникации, трябва да се свържат с уеб администратора на sales@allelectra.com Във всички случаи ние ще третираме исканията за достъп до информацията или за промяна на информацията в съответствие с приложимите законови изисквания.

Вашите права:

Имате право да получите копие от информацията за обработка на данните, както и от обработваните данни.

Имате право да изисквате корекция в данните, както и допълване на непълни данни.

Имате право да изисквате ограничение на обработваните данни.

Имате право да получите Вашите лични данни в структуриран общоприет вид, с възможност за прочитане на машина, както и да заявите предоставянето на тези данни на друг администратор на данни.

Имате право да възразявате срещу обработката на данни.

Имате право да прекратите по всяко време съгласието си за случаи, когато то е необходимо за обработка на данни. Прекратяването на съгласие не влияе на законността на обработката на данни за предшестващия прекратяването период.

Имате право да се обръщате с жалба към надзорния орган, ако считате, че обработката на данните е станала незаконосъобразно.

Защита на информацията

Ние сме установили разумни търговски стандарти на технологична и оперативна сигурност за защита на цялата информация, предоставена от посетители на този уебсайт срещу нерегламентиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Информационните средства за обработка на данните се избират и прилагат по начин, позволяващ:

  • Те да са достъпни за упълномощените за това лица (достъпност).
  • Осигуряване на достоверността и идентификацията им (достоверност)
  • Контрол на цялостта им (ненарушеност)
  • Защита от неупълномощен достъп (поверителност)

Ecotermal.com се грижи за защитата на сигурността на личните данни чрез такива технически, организационни и структурни мерки, които гарантират подходящо ниво на защита спрямо рисковете, възникващи от съхранението на лични данни, и при обработката на данните запазва.

Конфиденциалност: предпазва информацията, за да имат достъп до нея единствено упълномощените лица.

Ненарушеност: гарантира точността и цялостта на информацията и методите за обработката й.

Достъпност: полага нужните грижи за да могат упълномощените лица при нужда действително да достигат до информацията, и да разполагат с необходимите средства

Защита на личната неприкосновеност на деца.

Ние разбираме важността от защита на личната неприкосновеност на децата в интерактивния онлайн свят. Този уебсайт не е предназначен за или умишлено насочен към деца под и на 16-годишна възраст. Ние нямаме политика да събираме умишлено или да пазим информация за лица под 16-годишна възраст.

Промени в нашата Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме или коригираме настоящата Декларация за поверителност по всяко време по наше усмотрение. При актуализации на Декларацията ние ще отразим датата на промяна в началото на тази страница, като тези промени ще бъдат в сила след датата на последната редакция. Съветваме Ви периодично да преглеждате тази декларация за поверителност, за да бъдете информирани за това, как се защитава Вашата информация.

Въпроси

Ако имате някакви въпроси или съмнения относно опазването на поверителността на Вашите данни при ползването на този сайт, моля да ги отправите към уеб администратора на kiziryan@allelectra.com

Предоставяйки информация посредством този уебсайт, Вие давате съгласието си за предоставяне на информация, съгласно описаното по-горе.