Продукти

Доставка

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Базирайки се на регулярните доставки от своите партньори в чужбина, фирма АЛЛ Електра ООД има изградена логистична мрежа в София и страната, благодарение на която нашите продукти могат да достигнат до всяко кътче на страната.

Всички доставки на стойност над 200.00 лева, на продукти от онлайн магазина http://www.allelectra.com са безплатни за клиента и се покриват изцяло от All Electra и се извършват в срок от 48 часа след потвърждаване на поръчката в случай, че артикулите  са налични. В противен случай, ще се свържем с вас, за да Ви информираме за срока на доставка и за потвърждение на поръчката. 

Доставката се извършва от куриерска фирма, на посочен от вас адрес. Клиентът трябва да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от клиента (или упълномощено лице).

All Electra или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, в случай на възникнали промени или проблеми, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

 

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

 

По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.